اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

پروژه‌های شهرک سازان

ساختمان فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران
ساختمان فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران
ساختمان اداره امور شعب بانك رفاه استان اصفهان
ساختمان اداره امور شعب بانك رفاه استان اصفهان
ساختمان  اداره امور شعب بانك رفاه استان سیستان و بلوچستان
ساختمان اداره امور شعب بانك رفاه استان سیستان و بلوچستان
ساختمان بانك رفاه کارگران شعبه مركزی شهركرد
ساختمان بانك رفاه کارگران شعبه مركزی شهركرد
ساختمان اداری وسالن بازديد، شستشو و پاركينگهای مترو اصفهان
ساختمان اداری وسالن بازديد، شستشو و پاركينگهای مترو اصفهان
احداث ۱۲ واحد سوله كارگاهی شهرک‌های صنعتی اردبیل
احداث ۱۲ واحد سوله كارگاهی شهرک‌های صنعتی اردبیل
ساختمان مسجد شهيد مفتح شهر جدید پولادشهر
ساختمان مسجد شهيد مفتح شهر جدید پولادشهر
ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری استان اصفهان
ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری استان اصفهان
ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان چهارمحال و بختیاری
ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان چهارمحال و بختیاری
ساختمان بانك رفاه سرپرستی و شعبه سعادت آباد استان اصفهان
ساختمان بانك رفاه سرپرستی و شعبه سعادت آباد استان اصفهان
ساختمان بيمارستان حضرت صديقه طاهره(س) در استان اصفهان
ساختمان بيمارستان حضرت صديقه طاهره(س) در استان اصفهان
ساختمان بانك رفاه کارگران سرپرستی استان قزوين
ساختمان بانك رفاه کارگران سرپرستی استان قزوين
ساختمان بانك رفاه شعبه مرکزی و مسكونی نجف آباد
ساختمان بانك رفاه شعبه مرکزی و مسكونی نجف آباد
سایر پــروژه‌ها

ردیف
شـــــــرح پروژه
كارفرما
دستگاه مشاور و نظارت
محل اجرای پروژه
تاریخ تحويل
۱
احداث ساختمان بانك رفاه شعبه شهرضا
بانك رفاه
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
شهرضا
۱۳۸۶
۲
احداث ساختمان صنعت اپتيك اصفهان ( آنكس غربی)
صنعت اپتيك اصفهان
دفتر فني اپتيك
اصفهان
۱۳۷۹
۳
احداث ساختمان بانك سپه شعبه خوراسگان
بانك سپه
اداره ساختمان و تأسيسات بانك سپه
خوراسگان
۱۳۷۷
۴
احداث ساختمان مركز بهداشتي درمانی شاهين شهر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شركت مهندسین مشاور خانه سازی ايران
شاهين شهر
۱۳۶۹
۵
احداث ساختمان بانك رفاه شعبه كاشان
بانك رفاه
اداره مهندسی ساختمان بانك رفاه
كاشان
۱۳۷۷
۶
احداث ساختمان  مركز بهداشتي درمانی دستگرد و برخوار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شركت مهندسین مشاور خانه سازی ايران
دستگرد
۱۳۷۴
۷
سنگفرش ساختمان اداری صنايع هواپيما سازی ايران
صنايع هواپیماسازیايران (هسا)
شرکت مهندسين مشاور صدر صنعت
شاهين شهر
۱۳۶۷